Idéfase

Har du en forretningsidé eller vurderer du å starte egen næringsvirksomhet?

I denne fasen kan vi bistå med kreativt idéutvikling, være en sparringspartner for å utvikle en idé og en støtte for å forsikre at man utvikler en helhetlig forretningsidé som tar hensyn til en virksomhets ulike aspekter.

Gode idéer blir ikke nødvendigvis gode bedrifter, man trenger en helhets tankegang og man må tilpasse idén etterhvert som man får mer kunnskap om markedet man skal operere i. 

Oppstart

Er du i ferd med å etablere ny virksomhet, eller er inne i dine første driftsår?

Sør-Østerdal Næringshage tilbyr hjelp til deg som ønsker å starte opp eller er nytetablert bedrift. Sør-Østerdal Næringshage har både verktøyene, kompetansen og viljen til å hjelpe deg til å planlegge de første skrittene mot din egen arbeidsplass. Vi følger deg så langt du trenger oss på veien for å få realisert drømmen om å skape din egen arbeidsplass.

Gjennom vårt nettverk bestående av virkemiddelapparat, forsknings- og utviklingsaktører og etablerte bedrifter sørger vi for at forutsetningene blir de beste for å lykkes for deg og din idé. For å avtale et møte, ta kontakt med en av våre rådgivere.

For å benytte seg fult og helt av Næringshagens tilbud så inngår vi egne Målbedriftsavtaler med den enkelte bedrift. Hvor da bedriftene får tilgang til det fulle og hele Næringshageprogrammet, og de godene som ligger innenfor dette.
Ta kontakt for en uforpliktende samtale om hva vi kan bistå deg og din bedrift!

Etablert

Har du allerede drevet forretning over flere år?

Vi kan bistå din bedrift i å vokse og utvikle seg. Våre medarbeidere er kurset i metodikker som går på å kartlegge dagens situasjon, for deretter se på hvilke muligheter man har fremover. Vi gjør totalanalyse av bedriften og plukker ut noen få områder man skal arbeide med over en periode. Utviklingsarbeidet kan f.eks dreie seg om selve forretningskonseptet, kunderelasjonene dere har, organisasjonsmessige elementer, eller driftsmessige aspekter ved bedriften.

Her har vi verktøy som kan gå på ledelsen, men også verktøy som inkluderer større deler av bedriften i utviklingsarbeidet. Ofte merker vi også at bedriftene bare ønsker en samtalepartner, en å diskutere ideer med ut i fra sin situasjon uten å gå inn i en prosess med de fastlagte verktøyene vi benytter oss av.

For å benytte seg fult og helt av Næringshagens tilbud så inngår vi egne Målbedriftsavtaler med den enkelte bedrift. Hvor da bedriftene får tilgang til det fulle og hele Næringshageprogrammet, og de godene som ligger innenfor dette.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om hva vi kan bistå deg og din bedrift!