• bridge-browser-top
 • bridge-browser-top
 • bridge-browser-top
  Phone

  En næringshage er en operatør for Siva sitt næringshageprogram

  Næringshagen er et bedriftsfellesskap som arbeider for utvikling av næringslivet i sin region. Næringshagemiljøet består av en rekke bedrifter som er samlokaliserte i næringshagen eller tilknyttet denne gjennom tett oppfølging og samarbeid. Næringshagen gir bedrifter i distriktene et innovativt, faglig og sosialt miljø.

  Næringshageprogrammet har som hovedmål å bidra til økt verdiskaping, vekst og utvikling av norsk næringsliv, fortrinnsvis i distriktene. Næringshageprogrammet skal i tillegg være et virkemiddel for fylkeskommunen og bidra til at fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør styrkes.  Programmets visjon er å skape levedyktig og framtidsrettet næringsliv i distriktene.

  Sør-Østerdal Næringshage har som overordnet målsetning å skape et attraktivt utviklings- og kompetansemiljø i Engerdal, Elverum, Stor-Elvdal og Åmot. Vi legger til rette for, og støtter opp de aktiviteter og prosjekter som springer ut fra bedriftene. Vi samarbeider tett med kommunene til det beste for hele regionen. Regionale planer fra Hedmark fylkeskommune og nasjonale satsinger fra Kommunal- og regionaldepartementet, SIVA og Næringsdepartementet er lagt til grunn for virksomheten.

  Næringshagen bidrar med utvikling gjennom å:

  Legge til rette for videreutvikling og vekst i eksisterende bedrifter.

  Legge til rette for bedriftsetableringer.

  Legge til rette for økt verdiskaping hos bedriftene som er målbedrifter.

  Fokusere på økonomisk merverdi for bedriftene tilknyttet næringshagemiljøet.

  Bidra til kobling av relevante nettverk regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

  Lette tilgangen til internasjonale markeder for bedriftene i og tilknyttet miljøet.

  Sør-Østerdal Næringshage ansatte

  Thomas Meling

  Bedriftsrådgiver

  Ole Henrik Enger

  Konst. Daglig leder

  Yngve Sætre

  Forretningsutvikler

  Ola Gundersen

  Forsvarskoordinator, Innlandet fylke, Elverum og Åmot kommuner

  Ove Osgjelten

  Prosjektleder, sivil-militært kompetansesamarbeid

  Styret

  Styret i Sør-Østerdal Næringshage AS består av syv representanter.
  Arne Kjell Dyrstad

  Styreleder

  Hege Løland

  Nestleder

  Kjell Kulvedrøsten

  Medlem

  Tina Lihaug Selbæk

  Medlem

  Marianne Haglund

  Medlem

  Frøydis Svarva Hørstad

  Medlem

  Bjørn Vegard Øiungen

  Medlem

  Aksjonærer

  Sør-Østerdal Næringshage har varierte eiere som best en blanding av offentlig aktører og private bedrifter, og omfatter stor bredde i bransje, størrelse og antall driftsår. De bidrar alle til at Sør-Østerdal Næringshage kan ivareta rollen som motor i næringsutvikling i regionen.

  Trenger du hjelp til næringsutvikling? Kontakt oss for mer informasjon.