Sør-Østerdal Næringshage er din bedrifts utviklingsressurs i regionen

Bistå bedriftsutvikling

Vi bistår med bedriftsutvikling, prosjektledelse og kan bistå deg i din bedrifts utvikling.

Store og små bedrifter

Vi hjelper alle bedrifter, store og små, med alle aspekter rundt det å drive en bedrift.

Virkemiddel for næringsutvikling

Vi er en ikke-kommersiell aktør og er en del av kommunenes virkemiddel for næringsutvikling.

Hjelp til deg som driver eller har et ønske om å starte en bedrift.

Sør-Østerdal Næringshage har både verktøyene, nettverket og kompetansen til å bistå deg og din bedrift med det du måtte ha behov for.

Målbedrifter Sør-Østerdal Næringshage er i samarbeid med

Vi er stolte av å bidra til innovasjon, økt verdiskaping og forretningsutvikling for følgende selskaper:

Ønsker du å bli målbedrift? Kontakt oss for mer informasjon.