sonh-logo1
Arbeidsoppgaver:

• Bidra til utvikling av små- og mellomstore bedrifter i regionen, med hovedfokus på avtalebedriftene.
• Markedsføre og profi lere næringshagen.
• Dette skal skje gjennom:
– Forretningsutvikling og nettverksbygging
– Prosjektarbeid
– Stimulere til samhandling mellom bedriftene og virkemiddelapparat
– Innovasjon og nettverkssamlinger

Personlig egenskaper:

• Vi søker en person med et solid fundament av operativ og strategisk erfaring.
• Du bør ha gode forhandlingsevner, samarbeidsegenskaper og evnen til å skape tillit.
• Det er ønskelig med relevant utdanning på universitets-/høgskolenivå innenfor aktuelle fagfelter som økonomi, innovasjon, teknologi og bedriftsutvikling. Du må kunne vise til tidligere oppnådde resultater.
• Du må arbeide selvstendig, ha gode ferdigheter innen kommunikasjon og være resultatorientert.
Sør-Østerdal Næringshage AS (SØNH AS) ble stiftet i 2013 og er innlemmet i SIVA sitt nasjonale
næringshageprogram som varer i 8 år. Næringshagen er med i næringshagealliansen i Hedmark
sammen med Odal Næringshage, Magnor Næringshage og Solør Næringshage. Selskapet har 14
private og 5 offentlige eiere i kommunene Elverum, Åmot, Stor-Elvdal, Engerdal og SIVA. Ca 25
bedrifter er tilknyttet SØNH AS gjennom utviklingsavtaler. Hovedkontoret ligger på Rena i Åmot med avdelingskontor i de øvrige kommunene.
Spørsmål til stillingen rettes til styreleder
Christian Børresen, tlf 950 38 854, christian.borresen@sintef.no
eller daglig leder i ERNU AS,
Knut Henrik Aas, tlf 934 00 154, knut@ernu.no

Søknad sendes ERNU AS, Pb 142, 2402 Elverum innen 25. februar 2016.