21761827_10155478572146013_8471055676146699949_n

Midt-Østerdal videregående skole har bedt Sør-Østerdal Næringshage, om å sende en henvendelse til alle næringsdrivende i Åmot.

Skolen skal arrangere utdanningsmesse 7. november på Koppang (i Storstua). Ungdommene er i prosess for å velge utdanning og yrke. Lokalt næringsliv trenger rekruttering av ungdom med rett kompetanse og ungdom som ser fremtidsmuligheter i det lokale næringslivet. Ungdommen trenger å få kontakt med bedrifter hvor de kan søke praksisplass under utdanning og bedrifter hvor de kan søke lærlingplass etter to år i videregående skole. De trenger samtale med voksne som er i næringen for å kunne se fremtidige yrker.
Målet for dagen er at regionens næringsliv får kommet i kontakt med ungdom i ungdomsskolene i Rendalen, Stor-Elvdal og Åmot og elever i videregående skole.

Målet for utdanningsmessen er å styrke elevgrunnlaget for Midt-Østerdal videregående skole. Utdanningsmessen skal vise muligheter for fremtidige jobber gjennom den utdanningen de kan få på nærskolen.

Programmet er planlagt å vare fra kl 13.00 og til kl. 19.30. Første del av dagen er primært for skoleungdom og andre del fra kl. 17.00 – 19.30 forventer vi at elever og foresatte kommer sammen. Andre i lokalmiljøet som har interesse av messen er også velkommen.

I messehallen vil utdanning i videregående skole, høgskoletilbud og næringsliv som viser hvilke yrker utdanningen rekrutterer til, bli lokalisert sammen.
Bedrifter som ønsker å delta på Utdanningsmessen kan kontakte skolen direkte gjennom messeansvarlig/avdelingsleder skole Gerhard Omsted tlf. 97421744 / epost. gerhard.omsted@hedmark.org.

Mer informasjon og program finner du på her:
https://midt-osterdal.vgs.no/Velkommen-til-Utdanningsmessen

Håper så mange som mulig fra regionens næringsliv har mulighet til å stille opp.