img_8088-1

1. mai startet Espen André Kristiansen som ny daglig leder, nå skal han ut å besøke samtlige bedrifter tilknyttet næringshagen. Og ønsker også kontakt med bedrifter som i dag ikke er medlemmer av næringshagen.

Næringshagen skal dekke Engerdal, Stor-Elvdal, Åmot og Elverum og har hovedkontoret på Rena. I tillegg har næringshagen lokale kontorer i Storgata 20 i Elverum, Storgata 110B på Koppang, og i Engerdalsveien 1781 i Engerdal. Sør-Østerdal Næringshage ble etablert og opptatt i SIVA sitt næringshageprogram i 2013, og eies 51 % av det private næringsliv og 49 % av det offentlige.

Næringshagen skal bidra til innovasjon og næringsutvikling i Sør-Østerdal gjennom økt verdiskaping i eksisterende bedrifter samt ved tilrettelegging for utvikling av attraktive bedrifter og kunnskapsarbeidsplasser. Næringshagen bidrar med bedriftsutvikling, kompetanseutvikling og nettverksbygging for målbedriftene i næringshagen gjennom å være tilrettelegger og pådriver, koblingsaktør mot relevante samarbeidspartnere, samt rådgiver for den enkelte bedrift.

– Jeg ser frem til å besøke alle bedriftene i næringshagen, sier Kristiansen. Det blir spennende å kunne få bruke mitt engasjement for regionen til å være med på å skape vekst og videre utvikling i vår region, fortsetter Kristiansen.

Kristiansen åpner dørene for nye bedrifter å tilknytte seg næringshagen.

– Vi ønsker at flere skal benytte seg av næringshagen, slik at små og mellomstore bedrifter i vår region får et større nettverk rundt seg. Vi har ingen kommersielle hensyn utover å bidra til at bedrifter i vår region skal kunne utvikle seg, sier Kristiansen.

Han håper at bedrifter tar kontakt for å se om et samarbeid gjennom næringshagen kan være noe for dem, han stenger ikke døren for noen.

Kristiansen ble i 2011 valgt til ordfører i Åmot, da var han landets yngste ordfører. Han er utdannet med to bachelorgrader, en fra Høgskolen i Hedmark, campus Rena innen medier, informasjon og samfunnskontakt og en fra Høgskolen i Lillehammer innen organisasjon og ledelse. I tillegg har han en fordypning i sosiologi og mediefag. Kristiansen har vært regionrådsleder i Sør-Østerdalsregionen i perioden 2013 – 2015 og har representert flere av kommunene i Østerdalen og Glåmdalen i bedriftsforsamlingen til Eidsiva Energi AS. Kristiansen har hatt mange verv i ulike organisasjoner.

– Kristiansen er et spennende valg, han har med seg gode erfaringer fra sin tid som ordfører og har et godt nettverk. Han er godt kjent både i og med regionen og vil bli en spennende ny daglig leder av næringshagen, uttaler styreleder Christian Børresen.