varme-arbeider

Forsikringsbransjen i Norge stiller krav om at alle som utfører varme arbeider innehar et sertifikat som dokumenterer at man har gjennomgått godkjent opplæring i varme arbeider. Sertifiseringen er gyldig i 5 år. Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære-, og/eller slipeutstyr. I den forbindelsen arrangerer Sør-Østerdal Næringshage kurs i samarbeid med Midt-Hedmark Brann og Redning.

Varme arbeider omhandler alt arbeid hvor det benyttes åpen ild, oppvarming eller utstyr som lager gnister. Typiske eksempler er sveise-, skjære-, slag-, lodde- og slipeutstyr, taktekking med åpen flamme eller varmluftsverktøy og annen bruk av ild eller varme verktøy.

Ved oppvarming og lodding (uten bruk av åpen ild) kreves ikke sertifikat.

Kursinnhold:
Regelverk, brannteori, slokking av brann, farer ved varme arbeider, risiko-kartlegging, vurdering og tiltak, praktisk slokking og eksamen.

Målgruppe:
Alle som utfører varme arbeider, det vil si bruk av åpen ild, sveising, skjæring og slipeutstyr.

Målsetting:
Øke den enkelte yrkesutøvers forståelse for brannfaren ved varme arbeider og å treffe enkle brannforebyggende tiltak.

Varighet:
Teori: 5 timer
Praksis: 2-3 timer

Sted, dato og tidspunkt:
Stor-Elvdal Hotell, Koppang
23. november 2017, kl. 08:30 til 15:00

Kursavgift:
2100 kr (eks.mva) pr deltaker (pris for næringshagebedrifter)
2600 kr (eks.mva) pr deltaker (pris for øvrige bedrifter som ikke er tilknyttet næringshagen)

Deltakeravgiften dekker da alt av kursmateriell og lunsj.
Les mer om det sertifiseringskurs for varme arbeider her:
https://brannvernforeningen.no/sertifiseringer/varme-arbeider/

Etter endt sertifiseringskurs blir sertifikat utstedt av Norsk Brannvernforening.

For påmelding, trykk her.