sorknes_007-10cad27dab91f38b3ebb87c6fef7949d

Sammen med Sparebanken Hedmark, Åmot kommune og Åmot Næringsutvikling (ÅNU) arrangerer Sør-Østerdal Næringshage kveldsmøte for næringsdrivende i Åmot, 23. mai fra kl. 18:00 til 20:00.

Kveldsmøtet blir avholdt i Sorknes Golf sitt klubbhus.

Programmet for kveldsmøtet for næringslivet vil være som følger:
18.00 – Velkommen ved Åmot næringsforum
18:05 – Fredrik ønsker velkommen til Sorknes golf og forteller om virksomheten.
18:20 – Sør-Østerdal Næringshage informerer om «daglig leder»-skolen.
18:30 – Informasjon fra næringssjefen om hyttemarkedsundersøkelsen, SMB-utvikling og bredbåndutbygging i kommunen.
18:45 – 19:15 Minglepause
19:15 – Informasjon om Sommertoget og Renadagene fra kultursjef og ÅNU
19:45 – Rena Byggsystem presenterer seg og utviklingen i Digeråsen.
20:00 – Vel hjem

Vi håper programmet er av interesse og at dere prioriterer en kveld sammen med felles næringsdrivende i Åmot.

På grunn av servering ber vi om at du registrerer din påmelding.

Registrer din påmelding her.