uten-navn

Service og det å utføre tjenester blir stadig en større del av økonomien i Norge, også i tradisjonelle produksjon-, håndverker- og varehandelsyrker. Hva kan man gjøre for å øke mersalget? Hvordan yter man bedre service ovenfor sine kunder? Hvordan behandler man sine kunder? Hvordan går man frem når det ikke er en vare eller tjeneste man skal selge, men seg selv eller en god idé man har?

Program:

Dag 1, 12. april
-Service og kundebehandling når kunden oppsøker oss
-Planlegging og gjennomføring av salgsframstøt

Dag 2, 20. april
-Samspill og kommunikasjon mellom mennesker
-Veilederrollen  – hvordan gi informasjon og veiledning til dine medarbeidere
-Detaljer og eksempler fra ulike situasjoner

Pris

1.850 kroner pr/person for bedrifter som ikke er medlemmer av næringshagen, 1.350 kroner pr/person for bedrifter som er medlemmer av næringshagen. Er dere flere ansatte fra samme bedrift som ønsker å delta, ta kontakt med oss (ole@sonh.no) for eget pristilbud.

Påmelding til salgskurs

Påmeldingsskjema til salgskurs i regi av Sør-Østerdal Næringshage
  • Skriv inn ditt fulle navn.
  • Skriv inn ditt telefonnummer.
  • Skriv inn din epostadresse.
  • Skriv inn din bedrifts navn.
    Vennligst oppgi på hvilke måte du ønsker å få tilsendt faktura for deltakelse på kurset.