Sør-Østerdal Næringshage ble etablert og opptatt i SIVA sitt næringshageprogram i 2013. Næringshagen skal dekke Åmot, Elverum, Engerdal og Stor-Elvdal.

Hovedkontoret ligger i  tilknytning til Rena Næringspark på Rena. I tillegg har næringshagen kontorer i Storgata 20 i Elverum, Storgata 110B på Koppang, og i Engerdalsveien 1781 i Engerdal.

Selskapet skal bidra til innovasjon og næringsutvikling i Sør-Østerdal gjennom økt verdiskaping i eksisterende bedrifter samt ved tilrettelegging for utvikling av attraktive bedrifter og kunnskapsarbeidsplasser. 

Næringshagen bidrar med bedriftsutvikling, kompetanseutvikling og nettverksbygging for målbedriftene i næringshagen gjennom å være tilrettelegger og pådriver, koblingsaktør mot relevante samarbeidspartnere, samt rådgiver for den enkelte bedrift.