Bilde: hihm.no

Sør- Østerdal Næringshage var tilstede på åpningen av den nye masteren i økonomi og ledelse på Campus Rena mandag 17/8.

Det var en stor dag, og dette gir muligheter for innlandet. Næringshagen vi søke å samarbeide meg høgskolen for å utnytte muligheten dette kan gi for næringslivet.

Vi ser fram til å se hva dette kan gi av muligheter for kompetansemiljøene i næringshagene, våre målbedrifter og næringslivet generelt.

Les mer på HIHM webside