safety-helmet_960

Arbeidsmiljølovens § 3-5 krever at alle virksomheters øverste leder skal kunne dokumentere opplæring i HMS arbeid. Plikten er personlig og kan ikke delegeres og gjennomgått opplæring skal kunne dokumenteres skriftlig.

Kursbevis blir utstedt etter gjennomført kurs for å oppfylle kravet til skriftlig dokumentasjon.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Innføring i arbeidsmiljølovens innhold og struktur.
– Orientering om arbeidsmiljølovens forskrifter.
– Roller i HMS arbeidet
– Krav til arbeidsmiljø
– Fysisk og psykososialt arbeidsmiljø
– Hvordan bygge opp, innføre og vedlikeholde HMS system på arbeidsplassen

Pris: Kr. 2.500,- per deltaker for næringshagebedrifter, Kr. 2.990 pr deltaker for øvrige bedrifter.

Tid: 11. januar 2017, fra kl. 17:00 – 21:00.

Sted: Stor-Elvdal Hotell, Koppang

Påmelding: https://goo.gl/forms/H4JT3X7s98mONB6L2

Påmeldingsfrist er 9. januar 2017.