nringshagene_illustrasjon-590x472

Sør-Østerdal Næringshage AS tilbyr kurset i samarbeid med HMS Opplæringen Norge AS.

default-faviconTidspunkt:
11. mars 2015 kl. 17.00-21.00
Sted: Rica Elgstua Hotel Elverum

Pris kr. 2.990,-
Pris inkluderer kursmateriell, enkel servering, og kursbevis.

Påmelding sendes til Stig Korslund HMS Opplæringen på mail: stig@hmsopplaringen.no
Påmeldingsfrist 3. mars 2015.

Målgruppen er ledere, mellomledere og andre som ønsker en oppdatering/innføring i HMS-arbeid. Kurset tilfredstiller kravene fra Arbeidstilsynet. Opplæringsplikten for øverste leder er personlig og ikke kan delegeres.

Kursinnhold

Kurset sikrer at du som øverste leder får den pliktige opplæringen i de tema innen helse, miljø og sikkerhet som myndighetene har beskrevet i Arbeidsmiljøloven. Alle daglige ledere med mer enn 1 ansatt er lovpålagt denne opplæringen.

Hovedpunktene i kursprogrammet:

 • Dagens og fremtidens arbeidsmiljø
 • Nytteeffekter av HMS-arbeid
 • Innføring i arbeidsmiljøloven
 • HMS-arbeid i et ledelsesperspektiv
 • Rolle og ansvar i HMS- arbeidet
 • Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter
 • Krav til Systematisk Helse-, Miljø- og Sikkerhetsarbeid
 • Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet
 • Verneombud og arbeidsmiljøutvalg
 • Krav til arbeidsmiljøet, fysisk og psykososialt
 • Spørsmål og utfordringer
 • Nye forskrifter i arbeidsmiljøloven – gjeldene fra 1.januar 2013.
 • Veiledning om nyttige informasjonssteder
 • Møtet med Arbeidstilsynet