agenalogo

4. april 2017 fra kl. 17 – 21 inviterer Sør-Østerdal Næringshage i samarbeid med Agena Personal til kurs i sykefraværsoppfølging for ledere. Kurset er åpent for alle og arrangeres i Storgata 20, Elverum.
Sykefravær og oppfølging av sykemeldte er et tema alle bedrifter må håndtere.

Regler rundt sykefravær er nedfelt i lover og regelverk og håndteringen må tilfredsstille disse kravene. Mange bedrifter opplever sykefraværsoppfølging som vanskelig og kjenner på følelsen av manglende kompetanse og er redd for å gjøre feil i forhold til regelverk og håndtering.

Dette er det selvfølgelig mulig å gjøre noe med!

Kurset er lagt opp med dialog, og gir gode muligheter for spørsmål underveis.

Tema som blir gjennomgått:
– Gjennomgang av lover og regler.
– IA-avtalen.
– Praktiske rutiner i bedriften. Hvem gjør hva, når?
– Årsaker til sykefravær – skyldes det forhold i bedriften?
– Samspill med NAV, IA, behandlingsapparat.
– Hva sykefraværsoppfølging må/ kan inneholde.
– Funksjonsvurdering og arbeidsplassvurdering.
– Tilrettelegging.
– Stønadsordninger.

Påmelding finner du her.