lysbilde1

Velkommen til kurs i bedriftsøkonomi for daglige ledere!

Kurset blir gjennomført som kveldskurs over fire samlinger, samlingene er i regi av Handelshøgskolen Innlandet. Ved siste samling vil også Sparebank1 Østlandet delta for å snakke om finansiering og lån. I kursets gjennomføring skal det bli gitt hjemmeoppgaver med veiledningsvideoer eller mulighet for veiledning via Skype. I etterkant av gjennomført kurs vil bedriftene få adgang til oppfølging, inntil to timer enten ved personlig oppmøte eller Skype.

Det er en intensjon i gjennomføringen at undervisningen skal legges opp mest mulig praktisk rettet og at hjemmeoppgaven tar utgangspunkt i en reell situasjon i bedriften som du som daglig leder kan benytte deg av senere.

Målet for gjennomføringen er at bedriftslederne skal:
Gi grunnleggende teoretisk kunnskap om virksomheter som økonomiske enheter, samt regnskap og økonomistyring. Forstå de grunnleggende økonomiske prinsippene som påvirker forbrukernes og bedrifters markedsatferd. Lese, sette opp, forstå og analysere et finansregnskap og et budsjett. Analysere sammenhengen mellom inntekter, kostnader og resultat.

1. samling  – Virksomhetens regnskap og analyse av regnskapet
2. samling  – Prissetting, kalkyler og personaløkonomi
3. samling  – Bedriftsøkonomiske analyser og budsjettering
4. samling  – Finansiering, lån og tilskuddsordninger og oppsummering av daglig leder-skolen
* Merk at det er obligatorisk deltakelse på minimum tre av samlingene.

Hjemmeoppgave
Det vil bli gitt relevante hjemmeoppgaver mellom hver samling relatert til egen bedrift og som skal kunne brukes i hverdagen etterpå.

Pris for deltakelse
Pris for å delta er 2.100 kroner (eks.mva.) pr deltaker for hele kurssamlingen. Er dere flere fra samme bedrift, ta kontakt for eget pristilbud.
Gjennomføringen av kurset er delvis finansiert av Hedmark fylkeskommune, derfor tilbyr vi også en svært gunstig pris på deltakelsen.

Påmelding
For påmelding, send epost til kurs@sonh.no.
Merk at det er begrensede plasser til kurset, derfor må man sende påmelding kjapt for å sikre seg en plass.

Spørsmål?
Har du spørsmål, ta kontakt med Sør-Østerdal Næringshage enten via e-post til kurs@sonh.no eller ring 406 20 747‬.