sonh-logo-1

Etter at næringshagen straks har besøkt 35 bedrifter, så nå har tiden kommet for å oppsummere litt i fellesskap og at vi sammen sette kursen fremover. Hensikten med kommunemøtene er i hovedsak en oppfølging fra bedriftsbesøkene. Hvor målet blir å spisse aktiviteten etter hva som er behovet hos dere som bedrifter.

Derfor vil Sør-Østerdal Næringshage invitere til et kveldsmøte i hver kommune, hvor vi tar en prat for å tilpasse aktiviteten, evaluerer næringshagen og se på veien videre. Det er viktig å ta en prat om hva vi skal fokusere på videre og hva som er bedriftenes ønsker at næringshagen skal ha fokus på. Og ikke minst at vi legger opp aktiviteten slik at flest mulig av dere har mulighet til å delta!

Vi bruker litt tid på hvordan dere kan bruke næringshagen, litt om næringshagens rolle og hvordan bedriftene kan bruke næringshagen. Tenker det kan være nyttig, slik at bedriftene i regionen blir bevisst hvilke muligheter som ligger i næringshagen.

Møtedatoer i de fire kommunene er:
Elverum (Storgata 20, møterom Kaffestova i 2. Etg.) – 29. august, kl. 18:00
Stor-Elvdal (Storstua) – 1. september, kl. 18:00
Åmot (Åmot kulturhus, møterom Stortrevet) – 5. september, kl. 18:00
Engerdal (Anne på landet) – 7. september, kl. 18:00

Agendaen vil være som følger:
–                      Informasjon om og fra Sør-Østerdal Næringshage.
–                      Hva kan næringshagen brukes til og hvordan.
–                      Informasjon fra næringssjefen i kommunen.
–                      Næringshagens to første år, erfaringer og litt lett evaluering.
–                      Veien videre, hva skal næringshagen fokusere på og hva ønskes det fra bedriftene i hver kommune?

Møtet er åpent for målbedrifter, men dersom dere vet om bedrifter som kan være interessert i å vite mer om næringshagen, så ta de med! Vi stenger ikke dørene for noen. Vel møtt!

 

Påmelding

Påmeldingsskjema til kommunemøter