ill-verneombud

Tidspunkt: 28 og 29. september 2015 kl. 09.00-15.00, Sted  ScandicElgstua i Elverum.

Sør-Østerdal Næringshage AS og Solør Næringshage AS tilbyr kurset i samarbeid med HMS Opplæringen Norge AS som er målbedrift i Sør-Østerdal Næringshage AS.

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjennomgår og kan dokumentere HMS opplæring.

Kurset er ment for virksomheter og bransjer hvor partene har avtalt kortere opplæringstid enn 40 timer. Det gis grunnleggende innføring i de viktigste temaer innenfor HMS-arbeid, slik at man etter endt kurs kan delta aktivt og bidra på en god måte i HMS-arbeidet.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:

  • Arbeidsmiljøloven (AML)
  • HMS Forskriften
  • Verneombudets oppgaver og plikter
  • Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
  • Målrettet HMS arbeid
  • Fysisk / Kjemisk arbeidsmiljø
  • Psykososialt arbeidsmiljø
  • Vernerunder, kartlegging og oppfølging
  • Ulykker og ulykkesforebyggende arbeid
  • Internkontroll

Målgruppe: Verneombud, hovedverneombud, ledere, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og ansatte innenfor HMS og HR. Kursleder Kjell Bjertnes, Elverum.

Pris for målbedrifter i næringshagene kr. 3.990,-, andre kr. 4.990,-
Pris inkluderer kursmateriell, lunsj servering begge dagene og kursbevis.

Påmelding sendes til Stig Korslund HMS Opplæringen Norge AS på mail: stig@hmsopplaringen.no
Påmeldingsfrist 18. september 2015.

Last ned invitasjonen som PDF