arbeidsmiljloven-illustrasjon

Sør-Østerdal Næringshage AS tilbyr kurset i samarbeid med HMS Opplæringen Norge AS.

default-faviconTidspunkt: 24 og 25. mars 2015 kl. 09.00-15.00
Sted: Østerdalen Hotell på Rena

Pris kr. 4.990,-
Pris inkluderer kursmateriell, lunsj servering begge dagene og kursbevis.

Påmelding sendes til Stig Korslund HMS Opplæringen på mail: stig@hmsopplaringen.no
Påmeldingsfrist 16. mars 2015.

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjennomgår og kan dokumentere HMS opplæring.

Kurset er ment for virksomheter og bransjer hvor partene har avtalt kortere opplæringstid enn 40 timer. Det gis grunnleggende innføring i de viktigste temaer innenfor HMS-arbeid, slik at man etter endt kurs kan delta aktivt og bidra på en god måte i HMS-arbeidet.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:

  • – Arbeidsmiljøloven (AML)
  • – HMS Forskriften
  • – Verneombudets oppgaver og plikter
  • – Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
  • – Målrettet HMS arbeid
  • – Fysisk / Kjemisk arbeidsmiljø
  • – Psykososialt arbeidsmiljø
  • – Vernerunder, kartlegging og oppfølging
  • – Ulykker og ulykkesforebyggende arbeid
  • – Internkontroll

Målgruppe:
Verneombud, hovedverneombud, ledere, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og ansatte innenfor HMS og HR.