miljofyrtarn

Den 22. august 2016 fra kl. 18:00 – kl. 19:30 blir det arrangert Informasjonsmøte om Miljøfyrtårn-sertifisering. Møtested blir Storgata 20, Elverum. Informasjonsmøtet er gratis og åpent for alle bedrifter tilknyttet næringshagen.

Påmelding registreres her.

Påmeldingsfrist er torsdag 18. august kl. 14:30.
Litt om Miljøfyrtårn-sertifisering
Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Nesten 5000 virksomheter er sertifisert Miljøfyrtårn per juni 2016.

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller kriterier og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Miljøfyrtårn har tilpassede kriterier for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres en årlig klima- og miljørapport og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert.

Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp og flere offentlige aktører krever nå at du som leverandør er miljøsertifisert.

Ønsker vel møtt!