Sør-Østerdal Næringshage AS

Selskapet skal bidra til innovasjon og næringsutvikling i Sør-Østerdal gjennom økt verdiskaping i eksisterende bedrifter samt ved tilrettelegging for utvikling av attraktive bedrifter og kunnskapsarbeidsplasser. Selskapet skal være et nettverkssenter inn mot relevante kunnskaps-, forsknings- og kapitalmiljø.
Daglig leder: Espen André Kristiansen