Styret

Styreleder: Odd Kåre Qvam Trøen
Nestleder: Elin Roti

Styremedlem: Katrine Kleiven
Styremedlem: Andreas Rønningen
Styremedlem: Hege Løland
Styremedlem: Per Søberg
Styremedlem: Per Victor Nygaard

Aksjonærer

Personnavn/Firma
Eierandel i %
Abakus AS
1,82
Berg og Sandboe AS
5,46
Bergtatt Invest AS
3,64
Eidsiva Vekst AS
9,11
Engerdal kommune
2.73
Engerdal Østfjell AS
1,82
Elverumsregionens
Næringsutvikling AS
24,41
Hole Gard AS
3,64
Hovdmoen Hotelldrift AS
1,82
Rena Park AS
3,64
Rena Utviklingsselskap AS
1,82
Selskapet for Industrivekst SF
17,30
Smart-Invest AS
5,46
Stor-Elvdal kommune
4,55
Vekstra Elverum
3,64
Økonomiringen Våler AS
3,64
Østerdalen Byggeservice AS
3,64